Förvaring av farligt gods >>>

Säker förvaring av farligt gods med produkter från CEMO

Att människa och natur skyddas har högsta prioritet hos CEMO. Målet med vårt arbete är därför att farliga ämnen som bränsle och smörjmedel ska förvaras säkert. CEMO utvecklar produkter för förvaring av farligt gods, vilka alla uppfyller gällande föreskrifter, och förenar säkerhet, nytta och utmärkt hanterbarhet.

Som pionjärer på förvaring av farliga ämnen kan du räkna med att vi kan presentera det senaste inom behållarteknologi till högsta kvalitet och utmärkt service. Vi vet om kraven som gäller för de ämnen du ska förvara och ger dig en produkt som är skräddarsydd efter dina behov.

Lagliga bestämmelser om förvaring av farligt gods

Lättantändliga, giftiga, frätande, explosiva och hälsofarliga ämnen kategoriseras som farliga ämnen och står under en särskild lagstiftning. Eftersom sådana ämnen används i många delar av industrin är det relevant för alla inblandade att ämnena förvaras säkert.

Lagar, normer och säkerhetsföreskrifter ska förhindra olyckor och se till att ämnena hanteras enligt reglerna. Beroende på ämne, mängd och fara finns det olika säkerhetsåtgärder att vidta. Separat förvaring av antändliga ämnen och att lagringsteknik används som uppfyller alla förordningar är några av kraven. CEMO sysslar sedan årtionden med förvaring av farliga ämnen och är på så vis en given expert på tillverkning av säker och lagenlig förvaringsteknik.

CEMO:s mångsidiga produkter för säker förvaring av farliga ämnen

Vi har ett omfattande utbud av mångsidiga produkter för säker förvaring av farliga ämnen, vilka alla uppfyller gällande förordningar. Allt från uppsamlingskar, hyllor för tunnor och tankar till skåp och containrar finns hos CEMO så att du garanterat hittar en passande lösning oavsett behov. Hos oss hittar du förvaringsteknik för såväl inom- som utomhusbruk.

Våra produkter är i GAP, PE och stål och uppfyller alla säkerhetskrav, så att du kan lagra dina farliga ämnen både lagenligt och platssparande. Till vår förvaringsteknik har vi även passande tillbehör och utökningsenheter.

Vårt team kan ge dig råd och service i allt som gäller förvaring av farliga ämnen. Räkna med CEMO:s erfarenhet och know-how när det handlar om förvaring av farliga ämnen.

Contact

Fredrik Wettermark
Area Sales Manager
[email protected]

Bitte warten...

{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_continue"}}
{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_gotocheckout"}}